O FIRMĚ

Firma Doprava a mechanizace a.s. vznikla dne 6.5.1992 privatizací státního podniku Doprava a mechanizace s.p., který byl nástupnickou organizací Dopravně - mechanizačního závodu Pozemních staveb Plzeň.

Tím je dáno i zaměření firmy na práce ve stavebnictví spojené s přepravou materiálů a zemin, na zemní práce, přepravy a uložení betonových směsí, práce pro autojeřáby, stavební věžové jeřáby, silniční válce, kompresory včetně pneumatických kladiv, dílenské zázemí na opravy těchto prostředků a sklady potřebných náhradních dílů, jakož i opravy externí. Pro předmět činnosti "Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Provádění zemních prací. Provádění vodohospodářských děl" byly společnosti Doprava a mechanizace a.s.vydány certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a BS OHSAS 18001.

V prosinci roku 2000 byla instalována moderní technologie na zpracování = výrobu betonářské oceli. Provoz ,,armovny" je schopen operativně řešit veškeré zakázky včetně uložení výztuže na stavbě a zajištění dopravy. Na to navazuje od počátku roku 2002 zajišťování kompletní realizace monolitických konstrukcí. Pro předmět činnosti "Výroba a montáž betonářské výztuže"byl společnosti Doprava a mechanizace a.s.vydán certifikát ISO 9001.

Firma má v současné době 60 zaměstnanců. Veškeré zázemí firmy včetně administrativy je ve vlastním objektu v Plzni - Zátiší, kde byly v poslední době kompletně zrekonstruovány opravárenské dílny, dvě dílny postaveny nově včetně dílny bezdemontážní diagnostiky, v celkové hodnotě cca 25.000.000,- Kč. V těchto dílnách provádíme veškeré interní i externí požadované opravy včetně oprav hydrauliky.

V areálu DaM a.s. v Chotěšovské ul.v Plzni o rozloze 26.391 m2 včetně budov a skladů je v provozu betonárka firmy BETON UNION vlastnící certifikáty, které ji opravňují k výrobě normovaných betonů a beton.směsí v kvalitě ISO 9002. V návaznosti na dobudovanou technologii v hale výroby betonářských ocelí se tak jedná o ucelený segment stavebnictví, které naše společnost dokáže zajistit dle požadavků zákazníka.

V současné době provádí firma Doprava a mechanizace a.s. své činnosti převážně na území Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského, Středočeského, Ústeckého a Libereckého kraje a v hl.městě v Praze. Protože firma vlastní rozsáhlou kapacitu jak ve strojním tak technickém vybavení, je schopna uspokojit přání téměř každého zákazníka ať už výbornou kvalitou provedených prací, nebo termínem dodávky.