Autojeřáby

Práce s autojeřáby do nosnosti 20t.

Autojeřáby AD 20T nosnost do 20 tun doba jeřábování 35,- Kč/ každý km
750,- Kč/hod

 

Celkovou dobou jeřábování se rozumí celý čas, po který je autojeřáb dle smlouvy objednavatele na stavbě (akci) k dispozici zákazníkovi. Doba potřebná k příjezdu a návratu autojeřábu z a do garáží se do celkové doby zákazníkovi nezapočítává.


Vedoucí: 
Zdeněk SLANEC /mobil: +420 725 700 327/Zástupce: 
Roman MANIŠ /mobil: +420 602 468 062/ADRESA: 
Emilova 1228/9, 31400 Plzeň 

Telefon: +420 377 499 113
Fax: +420 377 499 199 
Email: dam.plzen@inplus.cz