Přeprava zeminy, kameniva

Doprava a přeprava sypkých hmot, písku a kamení sklápěcími vozidly.
       
 Vedoucí:
 
Petr HAUZNER /mobil: +420 602 193 795/